opinie blog facebook kontakt
     

Sygnaliści

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Spółka „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. udostępnia kanał wewnętrzny w postaci platformy sygnanet.pl/Solanki do zgłaszania naruszeń. Wszelkie szczegółowe informacje udostępnione są w Dokumentacji Organizacyjnej w zakładce Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych.

platforma zgłoszeń