blog facebook kontakt

Turnusy PCPR w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/13/15 ważny do dnia 10 października 2018 roku.

Sanatorium „As” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/4/15). Wpis ważny jest do 16 kwietnia 2018 roku. Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.

Zespół Sanatoryjno Szpitalny „Kujawiak” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/11/15). Wpis nie dotyczy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i jest ważny do 9 października 2018 roku.  Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.
Sanatorium „Kujawianka” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne (nr OD/04/10/15). Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu krążenia oraz z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wpis ważny jest do 25 listopada 2018 roku.

 Terminy turnusów
 Pokój 1-osobowy
 Pokój 2-osobowy
27.06.2017-11.07.2017
2030,00 zł
1820,00 zł
28.07.2017-11.08.2017
2030,00 zł
1820,00 zł
08.09.2017-22.09.2017
2030,00 zł
1820,00 zł
13.10.2017-27.10.2017
1680,00 zł
1470,00 zł