opinie blog facebook kontakt

Turnusy PCPR w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/5/18 ważny do dnia 11 października 2021 roku.

Sanatorium „As” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/3/18). Wpis ważny jest do 17 kwietnia 2021 roku. Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.

Zespół Sanatoryjno Szpitalny „Kujawiak” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/7/18). Wpis jest ważny do 10 października 2021 roku.  Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających sie na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.


 Terminy turnusów
 Pokój 1-osobowy
 Pokój 2-osobowy
17.06.2020 - 01.07.2020
2100 zł
1890 zł
 17.07.2020 - 31.07.2020
2100 zł
 1890 zł
 27.09.2020 - 11.10.2020
1900 zł
 1740 zł
 11.10.2020 - 25.10.2020
1820 zł
 1680 zł
 25.10.2020 - 08.11.2020
1820 zł
 1680 zł