opinie blog facebook kontakt

Turnusy PCPR w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/5/18 ważny do dnia 11 października 2021 roku.

Sanatorium „As” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/5/21). Wpis ważny jest do 18 kwietnia 2024 roku. Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.

Zespół Sanatoryjno Szpitalny „Kujawiak” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/9/21). Wpis jest ważny do 11 października 2024 roku.  Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.


 Terminy turnusów
 Pokój 1-osobowy
 Pokój 2-osobowy
28.06.2021 - 12.07.2021
2 380 zł
2 170 zł
 26.07.2021 - 09.08.2021
2 380 zł
 2 170 zł
 23.08.2021 - 06.09.2021
2 380 zł
 2 170 zł
 06.09.2021 - 20.09.2021
2 380 zł
 2 170 zł
 05.10.2021 - 19.10.2021
2 100 zł
 1 960 zł