opinie blog facebook kontakt

Turnusy PCPR w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/5/18 ważny do dnia 11 października 2021 roku.

Sanatorium „As” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/3/18). Wpis ważny jest do 17 kwietnia 2021 roku. Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.

Zespół Sanatoryjno Szpitalny „Kujawiak” posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne (nr OD/04/7/18). Wpis jest ważny do 10 października 2021 roku.  Wpis dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających sie na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiet po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami i schorzeniami reumatycznymi,
 • z cukrzycą,
 • z wadami postawy,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze skoliozą.


 Terminy turnusów
 Pokój 1-osobowy
 Pokój 2-osobowy
28.06.2019-12.07.2019
2100,00 zł
1890,00 zł
06.09.2019-20.09.2019
2100,00 zł
1890,00 zł
11.10.2019-25.10.2019
1820,00 zł
1680,00 zł