opinie blog facebook kontakt

Turnusy NFZ w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Ubezpieczony skierowany do sanatorium ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie oraz pokrywa w całości koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem.

Zabiegi lecznicze finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wniosek o sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, mający podpisaną umowę z NFZ. Leczenie sanatoryjne trwa 21 dni i jest częściowo odpłatne. Koszt poniesionej odpłatności zależy od sezonu i komfortu pokoju, w jakim przebywa kuracjusz.

Gość może także  dopłacić do samodzielnego wykorzystania pokoju dwuosobowego.

StandardZakwaterowanieI sezon rozliczeniowy
(od 1 października
do 30 kwietnia)
II okres rozliczeniowy
(od 1 maja
do 30 września)
IPokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym28,8036,10

Pokój 1-osobowy w studiu23,00 33,00
IIPokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego22,0029,30
IIIPokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym17,3024,10

Pokój 2-osobowy w studiu14,60 22,00
IVPokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego12,5017,30
VPokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym11,0013,10

Pokój wieloosobowy w studiu10,5012,00
VIPokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego9,4010,50

Pierwszy dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 14.00, a ostatni kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Ceny obowiązują od 01.10.2014 r. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Inowrocławiu w obiektach Uzdrowiska „Solanki” obowiązuje opłata uzdrowiskowa w kwocie 4,45 za każdą rozpoczętą dobę pobytu.