blog facebook kontakt

Geriatria w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

21-dniowy turnus geriatryczny dla osób od 60 roku życia

Jest to autorski program prof. dr hab. n. med. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. n. med. Ireny Ponikowskiej, kierownika Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program obejmuje:

  • kompleksową diagnostykę chorób (ocena stanu fizycznego, czynnościowego i psychicznego),
  • profesjonalną opiekę zdrowotną,
  • codzienne wizyty lekarskie,
  • zajęcia z psychologiem,
  • zabiegi zlecone przez lekarza (2 x dziennie ćwiczenia indywidualne lub grupowe, profilaktyka upadków, 1 x dziennie hydroterapia lub masaż oraz 1 x dziennie fizykoterapia)
  • nauczenie chorego sposobu monitorowania stanu zdrowia,
  • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie),
  • zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w Sanatorium „Kujawiak”.

Realizacja zaleceń zdrowotnych w ramach nowego programu geriatrycznego pozwoli na zapobieganie rozwoju chorób przewlekłych i utrzymanie przez długie lata sprawności fizycznej i psychicznej. Przed przyjazdem należy uzyskać zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego potwierdzające zdolność do samoobsługi.

Cena turnusu: 3200 zł