blog facebook kontakt

Aktualności

Obniżamy ceny na zabiegi!

"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław przygotowało ciekawą ofertę zabiegów leczniczych. Ich cena jest niższa niż zwykle.

Od 28 listopada do 31 marca w "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław można korzystać z dwóch promocji na serie zabiegów. Pierwsza z nich dotyczy 25% rabatu na serię 5 masaży leczniczych 15 minutowych. Druga z kolei 25% zniżki na serię 5 zabiegów z fizykoterapii. Poniżej regulamin.

_______________________

Informacje o możliwości skorzystania z serii 5 zabiegów

w terminie 28.11.2016 r. – 31.03.2017 r.

 

I. Postanowienia Ogólne

Zabiegi w zakresie masaży oraz zabiegów z fizykoterapii są realizowane przez „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.  Zabiegi wykonywane są w Sanatorium „Kujawiak”, Sanatorium „Kujawianka” oraz „Solanki” Medical SPA.


II. Czas realizowania zabiegów

Z zabiegów skorzystać można od dnia 28.11.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. włącznie.

„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu wydawania zabiegów, a także skrócenia bez podania przyczyny.

 

III. Przedmiot

Oferta dotyczy serii masaży i serii zabiegów z zakresu fizykoterapii. Wykupując serię 5 zabiegów Klient otrzymuje możliwość wykupienia ich w cenie ujętej w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

 

IV. Warunki skorzystania z zabiegów

1.     Warunkiem skorzystania z masaży lub zabiegów z zakresu fizykoterapii jest przedłożenie skierowania lekarskiego lub w przypadku jego braku wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Ankieta dostępna jest w punkcie planowania w „Solanki” Medical SPA zlokalizowanym przy ul. Wilkońskiego 23 w Inowrocławiu.

2.       Z zabiegów mogą skorzystać osoby, które zakupią serię zabiegów do 31.03.2017 r.

3.       Zabiegi, o których mowa w niniejszym dokumencie nie mogą być zamienione na inne zabiegi znajdujące się w ogólnej ofercie uzdrowiska.

4.       Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

 

V. Forma płatności 

Płatności za zabiegi Klient dokonuje w recepcji „Solanki” Medical SPA, przy ul. Wilkońskiego 23 w Inowrocławiu.

Klientowi przysługuje możliwość płatności gotówkowej oraz za pomocą karty płatniczej.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest data przesłania reklamacji na adres recepcjamedical@solanki.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

 

VII. Postanowienia końcowe 

„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zapisów w niniejszym dokumencie.

Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia.