blog facebook kontakt

Aktualności

Rozwijamy horyzonty rehabilitacji z egzoszkieletem!

Coraz więcej osób wymaga rehabilitacji neurologicznej. Udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, uszkodzenia rdzenia, stwardnienie rozsiane oraz Choroby Parkinsona dotykają ogrom społeczeństwa. Konsekwencje bywają bardzo dotkliwe: niesprawność ruchowa, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia,  niezdolność do wykonywania prostych czynności, a co za tym idzie odizolowanie od społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest wczesna rehabilitacja. Tylko ona daje szansę na przywrócenie wszystkich utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, czy też funkcji poznawczych.

„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław z myślą o osobach wymagających takiej rehabilitacji stworzyło wysoce specjalistyczne turnusy 14-, 21- oraz 30-dniowe obejmujące noclegi, wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację neurologiczną. Pacjenci otoczeni są opieką wyspecjalizowanych w dziedzinie neurologii lekarzy, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych. Pakiety przygotowano z myślą o osobach w miarę samodzielnych, jak i tych wymagających całodziennej opieki pielęgniarskiej. Nowoczesne metody i intensywne terapie, doskonale wyposażona baza zabiegowa oraz diagnostyczna, to zdecydowane atuty turnusów neurologicznych organizowanych przez „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław. Dzięki nim Pacjenci mają szansę powrócić do aktywnego życia rodzinnego, społecznego i w miarę możliwości zawodowego.

 

„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław cały czas rozwija poziom rehabilitacji, dlatego też wciąż poszukuje nowoczesnych metod i urządzeń. W ostatnim czasie dzięki współpracy z firmą Technomex mieliśmy okazję sprawdzić, jak wygląda rehabilitacja z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia o nazwie egzoszkielet.

 

- To taka rama umożliwiająca pacjentom, którzy mają albo zmniejszoną siłę mięśni bądź nie potrafią chodzić wstanie, chodzenie, a później trening. Jest to generalnie rzecz biorąc bardzo nowoczesna maszyna do rehabilitacji – mówi Jarosław Dobosz rehabilitant z firmy Technomex obsługujący egzoszkielet.

 

W programie badawczym trwającym trzy tygodnie po wstępnej kwalifikacji wzięło udział 7 osób. Znaleźli się wśród nich pacjenci z udarem, stwardnieniem rozsianym  oraz uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Walory rehabilitacji z użyciem tego urządzenia osoby rehabilitowane doceniały już na samym początku.

 

- Przez trzy miesiące od operacji, którą miałem nie chodziłem w ogóle. Poruszałem się jedynie przy  użyciu balkoniku, ale pokonywałem nieduże odległości. Teraz w egzoszkielecie chodzę. Ta rehabilitacja jest nieporównywalna do rehabilitacji, z którą miałem styczność do tej pory. Przynosi dużo lepsze efekty – mówił Ryszard Maternowski z Inowrocławia korzystający z terapii w egzoszkielecie. 

 

Dzięki tego typu programom klinicznym „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław poszerza horyzonty w dziedzinie kompleksowej rehabilitacji. Prąc do przodu ośrodek daje pacjentom szansę na lepsze życie.