opinie blog facebook kontakt

Menu

Aktualności

Oświadczenie o posiadaniu Statusu Dużego Przedsiębiorcy

Działając w imieniu spółki "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w tranzakcjach handlowych (Dz.U. 2019, 118, z poźniejszymi zmianami) oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spółka posiada status DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY.
Dokument informacyjny do pobrania - plik PDF