opinie blog facebook kontakt

Aktualności

Konferencja dla przedsiębiorców w "Solanki" Medical SPA

Minister Jadwiga Emilewicz

Dziś w „Solanki” Medical SPA odbyło się spotkanie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do właścicieli małych i średnich firm. Tematem były zmiany i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych.


Spotkanie otworzyła konferencja, na której wystąpili m. in. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Jadwiga Lesisz - p.o. Prezesa PARP, Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Barbara Loba - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Monika Łaszkowska-Łoszko – zastępca Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.


Uczestnicy spotkania mogli korzystać ze strefy informacyjnej, w ramach której eksperci z państwowych instytucji takich jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii czy ZUS odpowiadali na wszelkie pytania gości dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Inowrocław był pierwszym miastem, gdzie do grona konsultantów dołączyli przedstawiciele firmy Google, którzy udzielali wskazówek jakie kroki warto podjąć, by dobrze prezentować swoją firmę w internecie.


Minister Jadwiga Emilewicz podczas wizyty w Inowrocławiu odwiedziła jedno z lokalnych przedsiębiorstw - drukarnię Pozkal. Minister doceniła zaplecze techniczne oraz kadrowe firmy, o czym również wspomniała podczas konferencji. Z kolei podczas pobytu w „Solanki” Medical SPA zostawiła wpis w Pamiątkowej Księdze.