opinie blog facebook kontakt

Menu

Aktualności

Brain Fitness - łamigłówki dla mądrej głowki. Zaburzenia mowy i języka [zestaw ćwiczeń do pobrania nr 4]

Regularny trening umysłu pozwoli Ci zachować dobrą pamięć i koncentrację. Nasz psycholog przygotował dla Ciebie kolejny zestaw ćwiczeń.

Mowa jest systemem językowym, złożonym ze znaków i reguł, który pozwala na porozumiewanie się. Dzięki mowie jesteśmy w stanie budować i rozumieć wypowiedzi, które mogą być odbierane i nadawane w  formie przekazów: ustnych, pisemnych oraz gestów i mimiki.


Język pełni funkcje:


 • komunikacyjną - pozwala na porozumiewanie się i przekazywanie informacji o tym co widzieliśmy i słyszeliśmy

 • poznawczą - wspomaga wówczas procesy pamięci, spostrzegania, myślenia oraz reguluje kontrolę poznawczą

 • ekspresyjną - umożliwia wyrażanie i przekazywanie emocji oraz służy do formułowania oczekiwań względem innych

Zaburzenia mowy, które występują zwykle w konsekwencji uszkodzeń mózgu, mogą prowadzić do różnego typu dysfunkcji procesu mówienia. Mogą one obejmować trudności fonologiczne (prawidłowe brzmienie słów), leksykalne (właściwy dobór słów), semantyczne(znaczenie słowa), syntaktyczne(poprawność gramatyczna zdań) czy też dotyczyć motoryki mowy.


Zaburzenia mowy i  języka  mogą przybierać postać:


 • dyzartrii - wówczas mowa jest bełkotliwa, niepłynna;

 • afazji - bardziej złożone problemy z nadawaniem (mówieniem) i odbiorem (rozumieniem) mowy;

 • apraksji - zaburzenia mowy wynikają z trudności w programowaniu mięśni używanych do realizacji mowy;

 • aleksji - brak umiejętności czytania;

 • agrafii - brak umiejętności pisania;

 • akalkulii - utrata zdolności liczenia i używania cyfr.

Zaburzenia mowy i języka mogą prowadzić do:


 • agresji i frustracji;

 • samotności i depresji;

 • problemów z realizacją satysfakcjonujących interakcji międzyludzkich;

 • bezrobocia i wykluczenia społecznego.

Więcej ciekawych ćwiczeń znajdziesz w Poradniku Psychologicznym.

[27.05.2020 r., specjalista psycholog kliniczny Renata Buczyńska]