opinie blog facebook kontakt

Menu

Aktualności

Brain Fitness - łamigłówki dla mądrej głowki. Procesy percepcji [zestaw ćwiczeń do pobrania nr 3]

Fot. pixabay

Po raz kolejny gorąco zachęcamy Was do trenowania z nami swojego umysłu.


Percepcja jest procesem, dzięki któremu w naszej świadomości mamy możliwość rejestracji rozpoznawalnego przedmiotu, dźwięku, obrazu, osób czy zdarzeń zewnętrznego otoczenia. Proces percepcji jest złożony i można w nim wyróżnić kilka etapów; rejestrację, odbiór sensoryczny, zrozumienie, identyfikację i rozpoznanie werbalne oraz przygotowanie określonej reakcji na bodziec. W różnych częściach ludzkiego mózgu zlokalizowane są systemy percepcyjne, dzięki którym możemy widzieć, słyszeć, czuć smak, zapach, dotyk, temperaturę.


Wyróżnić możemy dwa sposoby przypisywania znaczenia naszym spostrzeżeniom: procesy przetwarzania typu „góra-dół”  i „dół-góra”. Oznacza to, że nie tylko kierujemy się bodźcami, które do nas docierają (przetwarzanie oddolne opierające się na danych zmysłowych), ale również oczekujemy i przewidujemy występowanie pewnych informacji, które jesteśmy w stanie zinterpretować i zaklasyfikować, czerpiąc również z własnych doświadczeń, wiedzy, motywacji, oczekiwań i wykształcenia (przetwarzanie odgórne).


Percepcja jest więc ważną zdolnością poznawczą, która jest niezbędna w naszym codziennym życiu, ponieważ dzięki procesom spostrzegania jesteśmy w stanie świadomie zrozumieć to wszystko z czym mamy do czynienia w naszym otoczeniu.


Klasycznie możemy wyróżnić następujące typy percepcji:


  • percepcja wzrokowa - wzrok- czyli zdolność do otrzymywania i interpretowania informacji, które dochodzą do oczu, a głównym obszarem odpowiedzialnym za postrzeganie wizualne jest płat potyliczny naszego mózgu.

  • percepcja słuchowa - słuch - czyli zdolność do otrzymywania i interpretowania informacji, które dochodzą do naszych uszu poprzez słyszalne fale przenoszone przez powietrze lub inne środki dźwiękowe- głównym obszarem odpowiedzialnym za percepcję słuchową jest płat skroniowy naszego mózgu.

  • percepcja somatosensoryczna - dotyk- czyli zdolność do interpretowania informacji otrzymywanych na powierzchni naszej skóry, a głównym obszarem odpowiedzialnym za dotyk jest płat ciemieniowy naszego mózgu.

  • percepcja zapachu - węch - czyli zdolność do interpretowania informacji o substancjach rozpuszczanych w powietrzu, a głównymi obszarami mózgu odpowiedzialnymi za węch są opuszka węchowa i kora gruszkowata.

  • percepcja smaku - smak - czyli zdolność do interpretowania informacji o substancjach rozpuszczanych w ślinie, a głównymi obszarami mózgu odpowiedzialnymi za smak są obszary zakrętu potyliczno-skroniowego przyśrodkowego, płat wyspowy, wieczko czołowo-ciemieniowe oraz kora okołooczodołowa.


W zależności  od tego, która z modalności percepcyjnych  ulega uszkodzeniu i w zależności od głębokości patologii spostrzegania możemy wyróżnić wiele zaburzeń procesu percepcji.


Najczęściej występującym zaburzeniem jest agnozja, która charakteryzuje się trudnością w kierowaniu i kontrolowaniu percepcji oraz ogólnego zachowania. Zaburzenia percepcji mogą więc dotyczyć agnozji wzrokowej apercepcyjnej, agnozji wzrokowej asocjacyjnej czy agnozji symultanicznej, ale również zmiany mogą być związane z występowaniem agnozji słuchowej słownej, agnozji słuchowej dźwięków czy bardziej specyficznych zaburzeń jak prozopagnozja, akinetopsja czy amuzja.


Zaburzenia agnostyczne występują zwykle u pacjentów chorych na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego- cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, po zawałach, udarach i urazach mózgu.

Fitness - łamigłowki dla mądrej główki. ZESTAW ĆWICZEŃ nr 3


Pozostałe artykuły o tematyce psychologicznej i poprzednie umysłowe łamigłowki znajdziecie w zakładce PORADNIK PSYCHOLOGICZNY.

[11.05.2020 r., specjalista psycholog kliniczny Renata Buczyńska]