opinie blog facebook kontakt

Menu

Aktualności

zobacz archiwum


Ruszamy z rehabilitacją po przebytej chorobie COVID-19 w ramach NFZ

 Od maja br. (dokładny termin podamy niebawem) „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o startuje ze stacjonarną rehabilitacją po przebytej chorobie COVID-19 finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rehabilitacja pocovidowa finansowana przez NFZ trwać będzie od 2 do 6 tygodni. Skorzystanie z tego rodzaju świadczenia możliwe jest w terminie nie późniejszym niż okres 6 miesięcy od zakończenia leczenia choroby COVID-19.

Program rehabilitacji pocovidowej ma na celu poprawę sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

Rehabilitacja pocovidowa w ramach NFZ w „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław realizowana będzie na podstawie skierowań na leczenie szpitalne (kod oddziału 6100) z uzasadnieniem „ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19” wystawianych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista, lekarz ze szpitala). Skierowanie musi uwzględniać rozpoznanie o numerze UO7.1 oraz rozpoznania chorób współistniejących (jeżeli takie występują).

Skierowania mogą być wystawiane w formie e-skierowania (należy wówczas do nas zadzwonić i podać kod e-skierowania) lub w formie papierowej (takie skierowania należy przesłać mailowo na adres centrumrehabilitacji@solanki.pl lub pocztą do Sanatorium Kujawiak, al. Sienkiewicza 50, 88-100 Inowrocław, p. A3-005, A3-006).

Zgłaszając się na rehabilitację pocovidową finansowaną przez NFZ należy posiadać następujące wyniki badań:
- badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
- aktualna morfologia oraz OB i CRP (wykonane maksimum miesiąc przed rozpoczęciem turnusu),
- EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Szczegółowych informacji dotyczących terminów turnusów udzielamy pod numerami: 52 35 63 104 lub 52 35 63 263 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Wzór skierowania dostępny jest poniżej.

WZÓR SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ POVOCIDOWĄ W RAMACH NFZ

Poniżej prezentujemy również dwie ankiety do oceny stanu zdrowia osób, które chorowały na COVID-19.

KARTA OCENY ZDROWIA NR 1
KARTA OCENY ZDROWIA NR 2
[27.04.2021 r.]