Indoor Cycling

Indoor Cycling

Indoor Cycling

Fitness

Fitness

Siłownia

Centrum rekreacji

Centrum rekreacji

Centrum rekreacji

Centrum rekreacji

Indoor Cycling

Indoor Cycling

Indoor Cycling

Gabinet kosmetyczny

Gabinet kosmetyczny

Gabinet kosmetyczny

Dom Seniora AS

Dom Seniora AS

Dom Seniora AS

default2solanki132f3f2f1c1c2c3c4in1in2in3g1g2g3dom_seniora_1dom_seniora_2dom_seniora_3
default2solanki132f3f2f1c1c2c3c4in1in2in3g1g2g3dom_seniora_1dom_seniora_2dom_seniora_3

Leczenie ambulatoryjne

Ambulatoryjną formą lecznictwa uzdrowiskowego, jest korzystanie ze świadczeń w przychodni uzdrowiskowej.

Inhalacje,fot.D.Ligenza

W takim przypadku ubezpieczony otrzymuje skierowanie na zabiegi w przychodni, których koszty pokrywa NFZ, natomiast sam we własnym zakresie organizuje sobie pobyt i wyżywienie, „dochodząc” w ciągu dnia na wyznaczone zabiegi. Oddział Funduszu zapewnia 3 zabiegi dziennie w ciągu 6-18 dni zabiegowych.

W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym potwierdzonego przez właściwy Oddział NFZ, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego, pacjent może dokonać wyboru miejsca (spośród uzdrowisk mających podpisaną z Kujawsko-Pomorskim OW NFZ umowę) i terminu leczenia.

Mamy podpisaną umowę na świadczenie usług rehabilitacyjnych z firmą Mondial Assistance. Osoby tam ubezpieczone mogą skorzystać z rehabilitacji w Solanki Uzdrowisko Inowrocław.

Polecamy w szczególności:

 

 

 

 

Kontakt:
tel.: 52 35 63 198, 52 35 63 287 lub 52 35 63 261
e-mail: recepcjamedical@solanki.pl lub bok@solanki.pl

 

"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław, ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław, tel.: +48 52 35 63 100, fax +48 52 35 63 200, strona www: www.solanki.pl
email: sekretariat@solanki.pl, marketing@solanki.pl, medicalspa@solanki.pl